Sjöfartsverket


Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen

Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen

DEBATT. Transportsektorn behöver minska sina utsläpp och sjöfrakt är miljömässigt tio gånger bättre än att köra lastbil. Sjöfarten är en förutsättning för världsekonomin, skriver generaldirektören Katarina Norén. 

"Farledsavgifter slår undan benen för de politiska målen"

DEBATT. Sjöfartsverkets höga farleds- och lotsavgifter motverkar de politiska målen om att flytta gods från väg till sjöfart och att skapa välstånd genom ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv, skriver Håkan Johansson och Rikard Engström, Svensk sjöfart, och Johan Källsson, Erik Thun Ab.