Moderaterna


De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.

De vill inte höja EU:s klimatambitioner

De vill inte höja EU:s klimatambitioner

EU-VAL. De flesta kandidaterna i EU-valet vill se höjda eller kraftigt höjda klimatmålsättningar för EU, men det finns kandidater och partier som avviker från den generella trenden. Av Moderaternas fem toppkandidater är det endast Tomas Tobé som står bakom partilinjen.