WWF


WWF: Låt den 81-åriga rovdjursförvaltningen gå i pension

WWF: Låt den 81-åriga rovdjursförvaltningen gå i pension

DEBATT. För att få ett stopp på konflikterna i rovdjursfrågan och samtidigt säkra rovdjurens fortlevnad kräver WWF i dag i ett brev till regeringen att den 81-åriga rovdjursförvaltningen byts ut, skriver Håkan Wirtén och Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF.

WWF: LRF missar poängen med skydd av natur i Sverige

WWF: LRF missar poängen med skydd av natur i Sverige

REPLIK. LRF Skogsägarna ägnar sig åt sifferexercis om skyddet av natur för att peka på att Sverige skulle kunna ligga i topp inom EU och att vi uppfyllt våra internationella åtaganden. Men LRF missar själva poängen med skyddet, det vill säga bevarandet av biologisk mångfald. Det skriver tre representanter från WWF.