WWF


"Låsningarna i skogspolitiken leder till ett icke hållbart skogsbruk"

SLUTREPLIK. Vi delar WWF:s synpunkt att skogspolitiken ska utgå ifrån ekosystemens gränser, men vi anser också att det är av yttersta vikt att utveckla ett koncept för hållbart skogsbruk baserat på ett differentierat skogsbruk, skriver Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson.

Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

NYCKELBIOTOPER. Utredningsförslaget att Skogsstyrelsen ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning välkomnas av skogsnäringen. Men det möts av kritik från miljöorganisationerna, andra myndigheter samt från de egna medarbetarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog

WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog

REPLIK. Intensivodling av skog har negativa effekter på miljön och utredningen som debattförfattarna hänvisar till undervärderar dess risker, skriver Peter Roberntz och Linda Berglund på Världsnaturfonden WWF.