WWF


Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

REPLIK. Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Det skriver tre forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

WWF:

WWF: "Så kan politikerna få stopp på övergödningen"

DEBATT. Den svenska regeringen bör ta fram ett åtgärdsprogram mot övergödningen inom Landsbygdsprogrammet. Fokus måste ligga på resultat och tillräcklig finansiering, annars kommer problemen att lastas över på enskilda lantbrukare, skriver Anna Richert och Anders Alm, Världsnaturfonden WWF.

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"