WWF


Skogsägarnas misstro gör Skogsstyrelsen försiktig

Skogsägarnas misstro gör Skogsstyrelsen försiktig

SKOGSSTATISTIK. Regeringen vill ha bättre statistik om de marker som skyddas på frivillig väg, uppgifter som staten har rätt att kräva in. Men Skogsstyrelsen tvekar inför att ta fram hårdhandskarna – på grund av det svaga förtroendet för myndigheten bland många skogsägare.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi" 6