Transportstyrelsen


Sjöfarten anklagas för att förhala klimatåtgärder

Sjöfarten anklagas för att förhala klimatåtgärder

IMO. Den internationella sjöfartens ambitioner att energieffektivisera är alldeles för låga, enligt miljörörelsen. Men sjöfartens globala samarbetsorgan slår ifrån sig kritiken. Svenska förhandlare hoppas på att kunna snäppa upp ambitionerna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Varannan utländsk bil slipper trängselskatten

Varannan utländsk bil slipper trängselskatten

MYNDIGHETSKRITIK. Transportstyrelsen tar bara ut trängselskatt för utländska fordon från tolv länder, övriga fordonsägare får aldrig någon faktura. Myndigheten låter dessutom bli att driva in obetalda p-avgifter för utländska fordon. Total går stat och kommun miste om 100 miljoner kronor per år, enligt en granskning från Riksrevisionen.