Transportstyrelsen


Balansgång i EU om klimatåtgärder för flyget

Balansgång i EU om klimatåtgärder för flyget

CORSIA. Samtidigt som åtgärder för att bromsa flygens växande utsläpp debatteras allt kraftigare i unionen spelar EU ett högt spel i samtalen om åtgärderna på internationell nivå.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Stormiga samtal om sjöfartens utsläppsåtgärder

Stormiga samtal om sjöfartens utsläppsåtgärder

IMO. Målen är klara. Utsläppen i den globala sjöfarten ska minst halveras till år 2050. Men verktygen för att nå dit ser ut att dröja, till både delar av industrins och miljöorganisationers förtret. Just nu pågår förhandlingarna i London.

Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan

Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan

ICAO. Tunga detaljfrågor är dock fortsatt olösta efter att FN:s civila flygorgan fastställt ramarna för styrmedlet Corsia.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"