Trafikverket


Han har dubbelt ansvar för transporternas utsläppsmål

Han har dubbelt ansvar för transporternas utsläppsmål

INTERVJU. Sven Hunhammar har dubbelt ansvar för minskningen av transporternas utsläpp – i egenskap av Trafikverkets måldirektör och i rollen som utredare av fossilbils- och bränsleförbud.
– Det är ett väldigt fokus på att nå 70-procentsmålet. Men det är ju ett etappmål, vi ska ner till nettonollutsläpp 2045. Så det gäller att se bortom 2030 också.

Debatt: Kortare livstid för bilar – ett sätt att minska utsläppen

Debatt: Kortare livstid för bilar – ett sätt att minska utsläppen

DEBATT. Stort politiskt fokus har lagts på omställningen till fler nya klimatsmarta bilar, men lite görs för att minska ett växande berg av äldre bilar. Nya beräkningar visar att stora klimatvinster kan uppnås om vissa bilar togs ur bruk långt tidigare, skriver Lars Nykvist, Kvdbil.