Trafikverket


Trafikverkets klimatkrav under lupp

Trafikverkets klimatkrav under lupp

UPPHANDLING. Under år 2020 kommer de första intrastruktursatsningarna med krav på 15 procents lägre utsläpp att utvärderas av Trafikverket. Men det är först framöver som den riktigt stora prövningen väntar för leverantörerna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg

KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg

REPLIK. Visst är tåglinjer viktiga för bostadsbyggandet, men vi tror att den nära pendlingen är betydligt viktigare att satsa på än stambanor för höghastighetståg, skriver Larry Söder (KD). 

Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen

Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen

DEBATT. Det finns hinder för en ökad svensk handelsflotta. Politiken bör agera kraftfullt genom att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift som motsvarar den faktiska administrativa kostnaden, skriver representanterna för Blå tillväxt.