Sveriges lantbruksuniversitet


Forskare: Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen

Forskare: Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen

DEBATT.  Dagens energi- och miljöskattesystem påverkar ekonomins funktionssätt negativt. Vi har förslag som medför att klimatmålen kan nås billigare och att den svenska ekonomin fungerar bättre, skriver professorerna Runar Brännlund och Bengt Kriström. 

Professor:

Professor: "Aktivt skogsbruk viktigare än någonsin"

REPLIK. Det står ingenstans i min rapport att virkesförsörjningen är överordnad andra samhällsintressen. Däremot konstaterar jag att om klimatmålet är ett överordnat samhällsmål så måste bidraget från odlingssystemen öka kraftigt, skriver Tomas Lundmark, SLU.

Stor enkät: Hot, brott och kritik mot djurproduktion

Stor enkät: Hot, brott och kritik mot djurproduktion

SOMMARENKÄT. Forskare från SLU och KTH ska genomföra en enkätundersökning med närmare 10 000 djurägare under sommaren. Forskarna vill kartlägga djurägarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"