Sveriges lantbruksuniversitet


Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling

Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling

DEBATT. Lösningen på utmaningarna inom framtidens matproduktion finns inom växtförädling. Men en förutsättning är att forskningen får tillgång till de finansiella medel som regeringen utlovat, skriver LRF, Lantmännen och Sveriges stärkelseproducenter.

"Vad får naturvård i den svenska skogen kosta?"

DEBATT. Det krävs större tydlighet från politiken om hur stora mängder skog som ska undantas från rationellt bruk. Men för att politiken ska kunna prioritera, måste forskningen ge bättre svar på vad naturvården kostar samhället, skriver Anders Pettersson, Allmänningarna i Västerbotten.

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

LULUCF. Regeringen vill ta in den historiska avverkningen i den svenska linjen för hur skogens klimatbidrag ska mätas framöver. Men det blir en delikat uppgift att inte hamna i konflikt med riksdagen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi" 1