Sveriges geologiska undersökning


Två flugor i en smäll med gröna jobb

Två flugor i en smäll med gröna jobb

ANALYS. Det kostar pengar att skydda natur, men det kostar också pengar att sköta den. Satsningen på arbetsmarknadsprojekt ute i det gröna hör till kategorin populära politiska åtgärder.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Behov av ballast ökar

KORTNYTT. En prognos från SGU visar att Sveriges användning av ballast kommer att öka fram till år 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"