Jordbruksverket


Jordbruksverket: Det går inte utan ökade anslag

Jordbruksverket: Det går inte utan ökade anslag

BUDGETUNDERLAG. Utan ökade anslag nästa år klarar inte myndigheten längre sitt uppdrag. Det konstaterar Jordbruksverket i sitt budgetunderlag till regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Miljömyndigheterna som lånar ut sin personal

Miljömyndigheterna som lånar ut sin personal

CORONAKRIS. Jordbruksverket lånar ut delar av sin kundtjänst till Folkhälsomyndigheten, en länsstyrelse har fått en kriskommunikatör från Havs- och vattenmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt står redo att göra stora mängder coronavirusanalyser.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"