Jordbruksverket


"Anmärkningsvärt införa system som omöjliggör jämförelse"

SLUTREPLIK. Det är glädjande att Jordbruksverket instämmer i att kvävebelastningen från jordbruket ökade mellan 2009 och 2011. Tyvärr förklarar de inte varför verket har gömt denna beräknade ökning i de senaste hemsidesuppdateringarna, skriver Lennart Gladh och Jan Wärnbäck i en replik till Magnus Bång och Stina Olofsson.

Replik:

Replik: "Grundlösa påståenden om Jordbruksverket"

REPLIK. Lennart Gladh och Jan Wärnbäck påstår att vi på Jordbruksverket ägnar oss åt ”mörkläggning och siffertrixande” i beräkningarna av kväve- och fosforbelastning från jordbruksmark. Det är en anklagelse utan täckning, skriver Magnus Bång, Jordbruksverket, och Stina Olofsson, Greppa Näringen.