Energimyndigheten


EU-chocken: USA och Kina gör större klimatinsatser

EU-chocken: USA och Kina gör större klimatinsatser

KLIMAT. USA och Kina lägger en större andel av sin ekonomi på att bekämpa klimatförändringarna, enligt Europeiska investeringsbanken. Nu ökar pressen på EU:s energiministrar som ska träffas i Bryssel nästa vecka.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Avgörande veckor för global handel med utsläpp

Avgörande veckor för global handel med utsläpp

COP25. Flera stridsfrågor återstår innan en ny global utsläppshandelsmarknad kan dra igång. Samtidigt väntar den internationella flygtrafiken spänt på besked från Madrid.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Myndigheter säger ja till längre lastbilar

Myndigheter säger ja till längre lastbilar

LÄNGRE LASTBILAR. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten ger sitt stöd till att tillåta längre lastbilar på delar av det svenska vägnätet. Men myndigheterna betonar att det bör kombineras med åtgärder för att inte järnväg och sjöfart ska konkurreras ut.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"