Energimyndigheten


Corona pressar ner elförbrukningen

Corona pressar ner elförbrukningen

ENERGIANVÄNDNING. Elproduktionen under mars månad var stabil jämfört med året innan, men förbrukningen sjönk med fem procent. Minskningen har förmodligen med coronapandemin att göra, enligt Energimyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Myndigheters samarbete om statliga pengar under lupp

Myndigheters samarbete om statliga pengar under lupp

STATLIGA STÖD. Stöd till solceller är ett exempel på när flera myndigheter delar på ansvaret för vissa anslag i statens budget. Riksrevisionen ska nu granska om fördelarna överväger nackdelarna med delat ansvar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Debatt: Regeringen – ge klartecken för havsbaserad vindkraft

Debatt: Regeringen – ge klartecken för havsbaserad vindkraft

DEBATT. Om regeringen och Anders Ygeman (S) löser frågan med anslutningskostnaden av havsbaserad vindkraft skulle det frigöra många miljarder i investeringar, vilket skulle vara en injektion i ekonomin när den behövs som mest. Det skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson tillsammans med fem andra aktörer.