Energimyndigheten


Energieffektivisering riskerar tappa fart

Energieffektivisering riskerar tappa fart

MYNDIGHETSBUDGET. Energimyndigheten har varnat för att arbetet med energieffektivisering går för långsamt, men regeringen gör ändå en rejäl neddragning på anslaget.

– Jag är bekymrad att vi tappar fart i arbetet, säger generaldirektör Robert Andrén. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Vindkraft i Mongoliet kompenserar regeringsflyg

Vindkraft i Mongoliet kompenserar regeringsflyg

KLIMATKOMPENSATION. En investering i en vindkraftspark i Mongoliet ska kompensera Regeringskansliets flygresor under år 2019.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Corona pressar ner elförbrukningen

Corona pressar ner elförbrukningen

ENERGIANVÄNDNING. Elproduktionen under mars månad var stabil jämfört med året innan, men förbrukningen sjönk med fem procent. Minskningen har förmodligen med coronapandemin att göra, enligt Energimyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"