Energimyndigheten


Biodrivmedelssutredare ser öppningar för nya styrmedel

Biodrivmedelssutredare ser öppningar för nya styrmedel

DIREKTIV. Januaripartierna vill minska importen av biobränslen till transportsektorn. Energimyndigheten får i uppdrag att syna olika förslag på stimulansåtgärder.
– Är det så att alla tutar och kör i och med reduktionsplikten, så kan vi luta oss tillbaka, säger Helena Leander på Energimyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Nästan hälften av industrins klimatstöd går till Hybrit

Nästan hälften av industrins klimatstöd går till Hybrit

STATLIGT STÖD. Av Industriklivets 1,4 miljarder kronor har nästan 660 miljoner gått till stål utan kol-projektet Hybrit. Men enligt Energimyndigheten handlar det inte om någon gräddfil för Vattenfalls, LKAB:s och SSAB:s gemensamma satsning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Anders Ygeman delar inte energi-gd:ns oro

Anders Ygeman delar inte energi-gd:ns oro

ENERGI. Energimyndighetens generaldirektör vill se en storsatsning på energieffektivisering, men får inte gehör från regeringen.
– Vi har helt enkelt valt en delvis annan inriktning än vad Energimyndigheten föreslår, säger energiminister Anders Ygeman (S).