Skogsstyrelsen


Tio hetaste miljödebatterna 2019

Tio hetaste miljödebatterna 2019

TIO-I-TOPP. Förtroendet för statliga tjänstemän, ökade miljöskatter och skydd av värdefulla skogar – det är några av de debattämnen som engagerat Altinget Miljö&Energis läsare allra mest under året som har gått. Läs hela tio-i-topp-listan.

Registrering av nyckelbiotoper ska upphöra 2021

Registrering av nyckelbiotoper ska upphöra 2021

SKOGSSTYRELSEN. Generaldirektör Herman Sundqvist får i uppdrag av styrelsen att se till att myndigheten om ett år kan upphöra att registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Men styrelsen var oenig och ledamot Mikael Karlsson kallar beslutet för "olyckligt".

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"