Skogsstyrelsen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Statlig skogsbruk ska inspirera andra

KORTNYTT. Statligt skogsbruk ska vara en förebild, enligt regeringen. Därför får Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk i uppdrag att utveckla hyggesfritt skogsbruk.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Dags att regeringen enas om skogsinventering

Dags att regeringen enas om skogsinventering

KOMMENTAR. Det senaste halvåret har varit tufft för Skogsstyrelsen. Regeringens oförmåga att enas om detaljerna kring den landsomfattande skogsinventeringen gör det knappast enklare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi