Skogsstyrelsen


Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

NYCKELBIOTOPER. Om Skogsstyrelsen upphör att registrera nyckelbiotoper kommer med stor sannolikhet risken för våld och hot om våld mot de anställda att öka under övergångsperioden. Det framgår av myndighetens egen riskvärdering.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Stora konsekvenser för Skogsstyrelsens legitimitet"

DEBATT. Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper innebär en rejäl inbromsning i naturvårdsarbetet, i en tid när det i stället behöver trappas upp. Det skriver Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.