Skogsstyrelsen


Försämrad miljötrend för skogen i norra Sverige

Försämrad miljötrend för skogen i norra Sverige

SKOGEN. Trenden för miljöutvecklingen i skogen vänder nedåt i tre av Sveriges största län. Det visar den senaste regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skogsstyrelsens styrelse krymper ytterligare

Skogsstyrelsens styrelse krymper ytterligare

STYRNING. Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén lämnar uppdraget som ledamot i Skogsstyrelsens styrelse. Den förra ledamoten som klev av har inte fått någon ersättare och därmed består styrelsen nu endast av sex ledamöter.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Två GD:ar och en MP-topp ska ge svar om utvecklingen i skogen

Två GD:ar och en MP-topp ska ge svar om utvecklingen i skogen

UTFRÅGNING. Två generaldirektörer och en statssekreterare är kallade riksdagen. Ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet vill få svar på varför regeringen inte delar Skogsstyrelsens bedömning av miljöutveckling i skogen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"