Skogsstyrelsen


Startskott närmar sig för knepig skogsutredning

Startskott närmar sig för knepig skogsutredning

JÖKEN. Januariöverenskommelsens punkt om stärkt äganderätt i skogen handlar om att hitta vägar framåt i flera konfliktfyllda frågor. Både utredningsdirektiv och namn på utredare kan bli klara under juli månad, enligt Centerns skogsförhandlare Peter Helander.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

DEBATT. Skogsstyrelsens nya kriterier för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige gör det nödvändigt att dra i handbromsen. All klassning av en nyckelbiotop bör kopplas till en prislapp, skriver Stig Högberg, ordförande för skogsägarföreningen Norrskog.