Skogsstyrelsen


Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på

Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på "Levande skogar"

LEVANDE SKOGAR. Utvecklingen för miljömålet Levande skogar är neutral, enligt Skogsstyrelsen. Men regeringen, som har gjort en egen bedömning som inte följer expertmyndighetens, anser att utvecklingen i skogen har försämrats och är negativ.

Frågetecken kring landsbygdsministerns agerande

Frågetecken kring landsbygdsministerns agerande

ANALYS. Naturvårdsverket har gott om pengar för att skydda fjällnära skogar nästa år, men Skogsstyrelsen saknar 360 miljoner kronor för att ersätta skogsägare i samma område. Frågan är hur landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har tänkt?

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skogsstyrelsen saknar 150 miljoner kronor

Skogsstyrelsen saknar 150 miljoner kronor

FJÄLLNÄRA SKOG. Nästa år saknar Skogsstyrelsen cirka 150 miljoner kronor för att ersätta markägare i fjällnära skogsområden och utanför fjällnäraregionen ska allt arbete med områdesskydd sättas på paus. Det framgår av myndighetens interna kommunikation som Altinget har tagit del av. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"