Skogsstyrelsen


Skogsstyrelsen varnar för miljömål utom räckhåll

Skogsstyrelsen varnar för miljömål utom räckhåll

BUDGETEN. Möjligheten att nå uppsatta mål för skydd av skog skjuts ytterligare på framtiden när Skogsstyrelsens anslag sänks under nästa år. Men regeringen kallar det ändå för en satsning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

NYCKELBIOTOPER. Skogsstyrelsen bör upphöra helt med att registrera nyckelbiotoper och istället utveckla en ny metod för att samla kunskaper om höga naturvärden i landets skogar. Det framgår av en intern rapport från myndigheten som Altinget har tagit del av.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Startskott närmar sig för knepig skogsutredning

Startskott närmar sig för knepig skogsutredning

JÖKEN. Januariöverenskommelsens punkt om stärkt äganderätt i skogen handlar om att hitta vägar framåt i flera konfliktfyllda frågor. Både utredningsdirektiv och namn på utredare kan bli klara under juli månad, enligt Centerns skogsförhandlare Peter Helander.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"