Skogsstyrelsen


Skogsägarnas misstro gör Skogsstyrelsen försiktig

Skogsägarnas misstro gör Skogsstyrelsen försiktig

SKOGSSTATISTIK. Regeringen vill ha bättre statistik om de marker som skyddas på frivillig väg, uppgifter som staten har rätt att kräva in. Men Skogsstyrelsen tvekar inför att ta fram hårdhandskarna – på grund av det svaga förtroendet för myndigheten bland många skogsägare.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi" 6
Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

SLUTREPLIK. För att skogsägare ska vara säkra på att fritt få bruka sin skog måste de säkerställa att inga naturvärden utvecklas. Det är en kontraproduktiv situation. När staten hindrar skogsägare från att bruka sin skog är det rimligt att staten även erbjuder full ersättning, skriver tre representanter från Mellanskog. 

"Skogsbranschen måste börjar ta sitt producentansvar på allvar"

REPLIK. När Mellanskog klagar på att Skogsstyrelsen tar fram kunskapsunderlag om var nyckelbiotoperna finns visar man bara att man inte vill veta. Miljövärdena finns förstås där oavsett om de pekas ut, skriver Aron Westholm, Göteborgs universitet.