Skogsstyrelsen


Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka

Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka

DEBATT. Nu är rätt tid för staten att investera i vår natur. Att stimulera till mer skogsröjning, naturvårdande skötsel i skogslandskapet och satsningar på friluftslivets infrastruktur är bra för jobben, landsbygden och landet, skriver skogsägaren Leif Öster.

"Nyckelbiotoper har en mycket tydlig koppling till lagstiftningen"

SLUTREPLIK. Skogsstyrelsens Herman Sundqvist ger oss ett undvikande svar som närmast uttrycker ointresse för miljömålsarbetet. Vi undrar hur miljömålet i skogen ska kunna nås om inte ambitionsnivån höjs, skriver biologen Erland Lindblad och ornitologen Jan Brenander.