Skogsstyrelsen

Kåberger riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen

Kåberger riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen

FÖRVALTNING. Nyligen lämnade professor Tomas Kåberger sitt uppdrag som ledamot i Skogsstyrelsens styrelse. Månaden innan skrev han ett brev till hela styrelsen och riktade skarp kritik mot ledningens hantering av frågan om fjällnära skog.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Skogsstyrelsen låter domstol avgöra snårig skogsfråga

SKOGSJURIDIK. Efter ett och ett halvt års utredande lämnar Skogsstyrelsen över stafettpinnen till domstolen. Att avgöra om fjällnära skog är att se som pågående markanvändning är för juridiskt komplext för myndigheten.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi