Sida


Kritik mot försäkringar som klimatkrislösning

Kritik mot försäkringar som klimatkrislösning

FÖRDJUPNING. Lösningen med subventionerade försäkringar för fattiga länder istället för ekonomisk kompensation för klimatrelaterade skador synas nu i sömmarna. Vid klimatmötet i Madrid kan nya regler komma på plats.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Sida ska arbeta för ett friskare hav

KORTNYTT. Sida ska ansluta sig till Världsbankens nya havsfond och under fyra år bidra med 300 miljoner kronor.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Sida utökar stödet till Wateraid

Sida utökar stödet till Wateraid

BISTÅND. Sida ska under fyra år ge Wateraid 160 miljoner kronor i deras arbete för sanitet och rent vatten. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"