Regeringskansliet


Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

INTERVJU. Hur ska Sverige kunna räkna in utsläppsminskningar utanför de egna målen, och hur ska negativa utsläpp uppnås i Sverige efter år 2045? Det är inte helt lätta frågor som utredaren Åsa-Britt Karlsson har på sitt bord.

Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

ÅTGÄRDER. Regeringen presenterar en rad utredningar som en följd av skogsbränderna. En särskild utredare ska utvärdera det operativa arbetet. Samtidigt som flera myndigheter fått nya regeringsuppdrag.  

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi