Näringsliv


EIB:s och Riksbankens beslut spås få ringar på vattnet

EIB:s och Riksbankens beslut spås få ringar på vattnet

FOSSILT. När finansmarknadsaktörerna stänger dörrarna för fossiltunga bolag och regioner anses det samtidigt öppna för att fler aktörer ska ta liknande beslut. Hittills har dock trenden varit nedslående.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå

Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå

LULUCF. Planen för hur tillväxten i svensk skog ska bokföras på klimatkontot framöver får inte gehör hos EU-expertisen. Meningarna går isär om kritiken ska leda till någon förändring.