Livsmedelsverket


Detta krävs för ursprungsmärkning av kött

Detta krävs för ursprungsmärkning av kött

KORTNYTT. Om Sverige ska kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av fisk och kött på restauranger och i storhushåll behöver EU-kommissionen övertygas på fyra punkter, enligt Livsmedelsverket.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

Hållbarhetsmålen integreras i skollunchen

KORTNYTT. Enligt nya råd från Livsmedelsverket ska elevernas skollunch gå i linje hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det betyder mindre kött och mer grönsaker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"