Konjunkturinstitutet


Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050

Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050

EU2050. Inte tillräckligt kraftfull för att nå 1,5-gradsmålet – men också kritiserad för att bestå av glädjekalkyler. Det är en del av kritiken mot EU-kommissionens plan för hur unionen ska enas om ett utsläppsmål för år 2050.

KI: Så bör klimatpolitiken riktas om

KORT NYTT. Höjd koldioxidskatt och färre undantag från koldioxidbeskattningen. Så lyder två kliamatpolitiska råd till regeringen från Konjunkturinstitutet.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"