Kammarkollegiet


Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

MILJÖMÅL. En av Kammarkollegiets miljörättsjurister, Margareta Svenning, lämnar myndigheten efter en konflikt med generaldirektör Gunnar Larsson. Hon ska nu arbeta för miljöorganisationen Älvräddarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Fjällnära skog: Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör halt

Fjällnära skog: Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör halt

SKOGSPROCESS. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen överklagar inte domarna om skogsägarens rätt till ersättning för fjällnära skog till Högsta domstolen.
– Det är inget annat än en stor lättnad, Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning till Altinget.