Kammarkollegiet


Fjällnära skog-målen –

Fjällnära skog-målen – "Vad finns det att överklaga?"

FJÄLLNÄRA SKOG. De fem färska domarna från Mark- och miljööverdomstolen om skogsägares rätt till ersättning för fjällnära skog är glasklara. Därför bör Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet inte dra ut på processen genom att överklaga, enligt Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Aktivism bland tjänstemän hotar förtroendet för staten"

DEBATT. Tjänstemän uppträder allt oftare på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheten skadas. Deras handläggning är rättsosäker och de medverkar till intressekonflikter genom sitt engagemang i miljöorganisationer, skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff och Lars Bredberg, Bevara Silverforsens kraftstation.