Linköpings universitet


Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

DEBATT. Om producenter inte frivilligt vill bidra till ökad cirkularitet för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, behöver politiker och myndigheter gripa in och ställa krav, skriver Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete.

"Så kan staten minska gruvkonflikterna"

DEBATT. Statens tillbakadragande på gruvpolitikens område har bidragit till 2000-talets ihållande gruvkonflikter. Men genom ett par politiska klargöranden och mer resurser till Bergsstaten skulle både miljöskyddet kunna stärkas och antalet kostsamma rättsprocesser minskas, skriver forskaren Simon Haikola, Linköpings universitet.