Energimarknadsinspektionen


Elkunder har rätt få veta elförbrukning per timme

Elkunder har rätt få veta elförbrukning per timme

ELKONSUMENT. Den elkund som vill ha timvis mätning av sin elförbrukning ska få det inom 90 dagar, enligt ett vägledande beslut från Energimarknadsinspektionen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
EI ska granska om Gotlands elnät är fullt

EI ska granska om Gotlands elnät är fullt

EL. Det är totalstopp för utbyggnaden av förnybar energi på Gotland – elnätet klarar inte mer, enligt Gotlands elnät AB. Nu ska Energimarknadsinspektionen granska beslutet.