Elsäkerhetsverket


"Riksintressenas utbredning kan halveras"

MARKANVÄNDNING. Den allt mer akuta bostadsbristen har gett bränsle åt debatten om systemet med riksintressen. Men det går att öka tillgången på bostadsmark utan lagändringar, enligt riksintresseutredaren Elisabet Falemo.