Elsäkerhetsverket


Han blir elsäkerhets-gd efter Elisabet Falemo

Han blir elsäkerhets-gd efter Elisabet Falemo

GD-BYTE. Arbetsförmedlingens förvaltningsdirektör Anders Persson blir ny generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Elisabet Falemo lämnar myndigheten efter nio år på gd-stolen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Riksintressenas utbredning kan halveras"

MARKANVÄNDNING. Den allt mer akuta bostadsbristen har gett bränsle åt debatten om systemet med riksintressen. Men det går att öka tillgången på bostadsmark utan lagändringar, enligt riksintresseutredaren Elisabet Falemo.