Boverket


"Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen"

DEBATT. I sin iver att skapa teknikneutrala villkor har regeringen låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Regeringen måste besinna sig och revidera förslagen till nya byggregler, skriver Per Jonasson, Svenska kyl-och värmepumpföreningen.

Klimatanpassningsförslag får svalt mottagande

Klimatanpassningsförslag får svalt mottagande

OMSTÄLLNING. Vem har ansvaret för klimatanpassningen? Det var utgångspunkten i den utredning som presenterades i somras. Men remissinstanserna är kritiska till att vi nu har fått ett svar på frågan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Baylan ger sig inte om mätare i lägenheter

Baylan ger sig inte om mätare i lägenheter

HUSHÅLL. Det är inte ekonomiskt försvarbart att mäta energiförbrukning i enskilda lägenheter, anser Boverket. Vi vill ha nya analyser, kontrar energiminister Ibrahim Baylan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"