Europeiska kommissionen


De vill inte höja EU:s klimatambitioner

De vill inte höja EU:s klimatambitioner

EU-VAL. De flesta kandidaterna i EU-valet vill se höjda eller kraftigt höjda klimatmålsättningar för EU, men det finns kandidater och partier som avviker från den generella trenden. Av Moderaternas fem toppkandidater är det endast Tomas Tobé som står bakom partilinjen.

Synen på GMO-odling splittrar S och MP

Synen på GMO-odling splittrar S och MP

EU-VAL. Frågan om det ska det vara tillåtet med odling av genmodifierade grödor i EU delar både partier och det svenska politiska landskapet. 106 EU-valskandidater är negativa, 147 positiva. S-kandidaterna är helt splittrade, och även i MP återfinns olika ståndpunkter.