Corona


"Beroendet av importerade insatsmedel – viktigaste problemet att lösa"

DEBATT. Röster höjs för att bygga dyra beredskapslager av kemikalier och konstgödsel, men att bunkra sig till krisberedskap är ett ineffektivt sätt att skapa matsäkerhet. Vi måste i stället fokusera på att fasa ut de importerade insatsmedlen, skriver Anders Lunneryd, Ekologiska lantbrukarna.

Tre miljarder kronor till halvtomma bussar

Tre miljarder kronor till halvtomma bussar

STATLIGT STÖD. Landets hårt sargade kollektivtrafik ska få dela på tre miljarder kronor. Regeringens mål med stödet är att turtätheten inte ska minska, så att inte trängsel och smittspridning ska öka.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"