Vattenfall


Nästan hälften av industrins klimatstöd går till Hybrit

Nästan hälften av industrins klimatstöd går till Hybrit

STATLIGT STÖD. Av Industriklivets 1,4 miljarder kronor har nästan 660 miljoner gått till stål utan kol-projektet Hybrit. Men enligt Energimyndigheten handlar det inte om någon gräddfil för Vattenfalls, LKAB:s och SSAB:s gemensamma satsning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Vattenfall bör låta medierna sköta sitt"

ANALYS. Vattenfall tycker att mediernas rapportering om klimatförändringarna bör bli mer optimistisk. Det är anmärkningsvärt att ett statligt bolag driver opinion om att mediernas klimatbevakning är för negativ.