Vattenfall


Vad händer om Hybrit inte funkar?

Vad händer om Hybrit inte funkar?

FOSSILFRITT. Samarbetsprojektet som ska leda till världsmarknadens första fossilfria stål har lyfts fram världen över av både svenska näringslivsrepresentanter och politiker. Men vilka hinder kan stå i vägen för att Hybrit ska lyckas?

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"