Swedavia


S vill inte kännas vid MP:s Arlandaseger

S vill inte kännas vid MP:s Arlandaseger

FLYGPLATSPOLITIK. Företrädare för Miljöpartiet jublar över en politisk överenskommelse inom regeringen om att stoppa planerna på en utbyggnad av Arlanda. Men näringsminister Ibrahim Baylan (S) vill inte kännas vid någon sådan uppgörelse.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

GRANSKNING. Swedavia är ett statligt vinstdrivande flygplatsbolag med utbyggnadsplaner för miljarder. Samtidigt har bolaget ett samhällsuppdrag att bidra till minskade klimatutsläpp. Riksrevisionen frågar sig nu hur regeringen får ekvationen att gå ihop.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"