Swedavia


Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

GRANSKNING. Swedavia är ett statligt vinstdrivande flygplatsbolag med utbyggnadsplaner för miljarder. Samtidigt har bolaget ett samhällsuppdrag att bidra till minskade klimatutsläpp. Riksrevisionen frågar sig nu hur regeringen får ekvationen att gå ihop.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"