Havs- och vattenmyndigheten


Havsmyndigheten vill skrota fler båtar

KORTNYTT. Genom att erbjuda billigare skrotning hoppas Havs- och vattenmyndigheten att öka intresset för att ta om hand övergivna och uttjänta fritidsbåtar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Bristande kunskap om invasiva arters påverkan

KORTNYTT. Nya regler om invasiva främmande arter tar vid. Men sex av tio vet inte om att arterna kan ha en negativ miljöpåverkan, visar en ny undersökning. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"