Havs- och vattenmyndigheten


Torskfiskestopp får svårt att överleva

Torskfiskestopp får svårt att överleva

KVOTER. Östersjöfisket som omfattas av EU-ministrarnas beslut föreslås minskas över hela brädet med drygt 20 procent nästa år. Men få länder ser ut att nappa på betet.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Ygeman tonar ned kamp mellan havsvind och försvar

Ygeman tonar ned kamp mellan havsvind och försvar

INTRESSEKONFLIKTER. Enligt Havs- och vattenmyndigheten behöver frågan om hur Försvarsmakten och vindkraften ska samsas till havs utredas på djupet. Men energiminister Anders Ygeman (S) anser att dagens lagstiftning fungerar.

Havsplaneringen får kritik för glädjekalkyler

Havsplaneringen får kritik för glädjekalkyler

VINDKRAFT. Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur olika intressen ska samsas om havet ger såpass lite utrymme åt vindkraften att målet för förnybar energi hamnar utom räckhåll, anser kritiker. Dessutom är myndighetens beräkningar för optimistiska, enligt Energimyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"