Naturvårdsverket


Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

KORTNYTT. Naturvårdsverket vill koppla ett fastare grepp om älgförvaltningen. Det ska ske genom mer konkreta mål och årliga uppföljningar.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Sverige högt över målen för återvinning

KORTNYTT. Förra året uppnådde Sverige sex av de åtta målen för materialåtervinning av förpackningar visar siffror från Naturvårdsverket. Den förpackningstyp som återvanns mest var glasförpackningar.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi