Naturvårdsverket


Regeringen går vidare med ökat skydd av natur

Regeringen går vidare med ökat skydd av natur

BUDGETNYHET. Regeringen gör en rejäl höjning av anslaget för skydd av värdefull natur. Samtidigt markerar branschorganisationen Skogsindustriernas nya vd Viveka Beckeman mot ett ökat skydd av skog.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Snålare tilldelning av fria utsläppsrätter till industrin

Snålare tilldelning av fria utsläppsrätter till industrin

ETS. Flera svenska näringsgrenar står inför ökade kostnader när tilldelningen av gratis utsläppsrätter ska skäras ned. Samtidigt står den svenska industrin fortsatt stark – och relativt utsläppseffektiv – jämfört med sina europeiska konkurrenter.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"