Naturvårdsverket


Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige

Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige

LUFTVÅRD. Sju EU-länder sågas i en gemensam granskning från flera revisionsmyndigheter som gått igenom ländernas insatser för att genomföra det 20 år gamla luftkvalitetsdirektivet. På svensk nivå behövs snabba insatser för att inte hamna i en liknande situation.

"Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar"

DEBATT. När Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu ska definiera vad som är skyddad skog och avsättningar är det viktigt att redovisningen fördelas på naturtyp, per län samt att andelen frivilliga skydd framgår. Utan den informationen kan inte staten göra rätt prioriteringar i naturvårdsarbetet, skriver skogsägaren Leif Öster.

Miljömyndigheterna önskar sig fler morötter

Miljömyndigheterna önskar sig fler morötter

MILJÖMÅL. Utvärderingen som ses som ett startskott för arbetet med att se över miljömålsarbetet presenterades på onsdagen, tillsammans med flera nya åtgärdsönskemål från Myndighetssverige. Men det kom inga besked från miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om vad som blir nästa steg.