Naturvårdsverket


Koldioxidtullar kommer skaka om EU:s klimatpolitik

Koldioxidtullar kommer skaka om EU:s klimatpolitik

NY KOMMISSION. Den politiska viljan växer inom EU inför det kontroversiella förslaget om koldioxidtullar. Ett förslag som både kan möjliggöra en snabbare omställning i industrin och leda till handelskrig.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Utmaningen är att förvalta för naturturismen"

REPLIK. Det är ingen ny idé att med hjälp av vild och vacker natur skapa jobb utanför våra större städer. Därför är det anmärkningsvärt att staten ännu inte lyckats axla rollen som en proaktiv förvaltare med en helhetssyn, skriver Per Jiborn.