Älvräddarnas samorganisation


"Miljöanpassad vattenkraft är bra för svensk landsbygd"

DEBATT. Sverige har råd att miljöanpassa den storskaliga vattenkraften – det är dessutom en förutsättning för att utveckla svensk landsbygd. Ändå ska storskaliga vattenkraftsanläggningar ges frisedel från miljöanpassningen, enligt det förslag som har varit ute på samråd, skriver Älvräddarnas Christer Borg och Thorbjörn Tomtlund, Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

"Uppgörelse om vattenkraft misstag av MP"

VATTENKRAFT. Vattenkraftsuppgörelsen var ett misstag av MP, enligt Älvräddarnas Christer Borg som anser att partiet har underskattat sportfiskarnas engagemang i vattenkraftsfrågan. "De tror att sportfiskarna är ofarligare än skogsmullarna." säger han.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Forskningsresultaten om ålen måste få genomslag"

DEBATT. Vi delar alltså synen att läget för ålen är allvarligt och att forskning är viktigt. Men forskningsresultaten måste få genomslag i verkligheten, och där finns uppenbarligen ingen samsyn, skriver Älvräddarnas Christer Borg och Ingemar Alenäs i en replik till vattenkraftbolagen.