Älvräddarnas samorganisation


Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

MILJÖMÅL. En av Kammarkollegiets miljörättsjurister, Margareta Svenning, lämnar myndigheten efter en konflikt med generaldirektör Gunnar Larsson. Hon ska nu arbeta för miljöorganisationen Älvräddarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

ÖVERKLAGAN. Den nationella planen för överprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Det anser Älvräddarnas samorganisation som har överklagat regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"