Infrastruktur


"Väginvesteringar är mer lönsamma än järnvägsinvesteringar"

DEBATT. Det är trist att behöva konstatera hur samhällsekonomiskt viktiga väginvesteringar trängs undan av mindre transportslag och olönsamma investeringar. Det skriver Motorbranschens riksförbund med anledning av Trafikverkets inriktningsunderlag.

Debatt: Framtidens hamn behöver även fungera som ”energihubb”

Debatt: Framtidens hamn behöver även fungera som ”energihubb”

DEBATT. Det är hög tid att förbereda relevanta energihubbsprojekt, både som ett led för att säkerställa hållbara hamnar och för att kunna vara med i EU:s gröna giv. Det skriver företrädare för RISE, ABB Marine and Ports, Helsingborgs hamn och Öresundskraft.