Upplagt för strid om framtida producentansvar

Upplagt för strid om framtida producentansvar

AVFALLSINSAMLING. För detaljstyrande, för dyrt och för liten miljönytta, enligt materialbolagen. Men regeringens ambition att ställa krav på fastighetsnära insamling av alla förpackningar välkomnas också av flera andra remissinstanser.