Afholdt Öresundsmingel


Altinget i samarbete med Øresundsinstituttet

Det politiska samarbetet i Öresundsregionen och övriga Norden är under förändring såväl politiskt som geografiskt. Med nya regeringar på plats på båda sidor sundet väntas ett ökat fokus på regionens infrastruktur – bland annat väntas en Öresundsmetro och bättre tågförbindelser – allt för att knyta Sydsverige närmare Själland. Samtidigt övertar Danmark ordförandeskapet i Nordiskt Ministerråd 2020. Hur kommer det nordiska samarbetet att utveckla sig och vilka prioriteringar görs inom Gränshinderrådets arbete?


Program

16:30 Glöggmingel

17:00 Johan Wessman (VD, Øresundsinstituttet) och Jakob Nielsen (Chefredaktör, Altinget.dk) hälsar välkommen

17:05 Tema: Ny infrastruktur över Öresund
Status på planerna på ny infrastruktur över Öresund: Hur går arbetet med en Öresundsmetro respektive HH-förbindelsen och vilka effekter väntas det ha för regionen?
Deltagare: Jeppe Grønholt-Pedersen, kontorchef Köpenhamns kommun, Peter Bernström, strategisk planerare vid Trafikverket och projektledare för HH-utredningen, Maria Bredin, samhällsstrateg och projektledare och Simon Chrisander, kommunalråd Stadskontoret Malmö stad samt Lennart Serder, projektledare Europaspåret.

17:45 Tema: Danmarks ordförandeår i Nordiska Ministerrådet
År 2030 ska Norden vara vara världens mest hållbara och integrerade region. Hur arbetar Sverige respektive Danmark för att nå målet? Vad kommer Danmark fokusera på under sitt ordförandeår 2020, och vad kan vi förvänta oss av samarbetet de kommande åren?
Deltagare: Bertel Haarder, folketingsmedlem och tidigare minister för nordiskt samarbete, Ida Heimann Larsen, kontorchef Udenrigsministeriet

18:15 Mingel


Öresundsmingel

Datum: 5 november 2019
Tid: 16:30 - 19:00
Plats: Altingets gård, Ny Kongensgade 10, 1472 København
Förtäring: Vi bjuder på lättare förtäring. Bar finns.
Anmälan: Gratis, anmälan krävs (begränsat antal platser)

*Gården har segeltak. Värmelampor och filtar finns.