konferens


Handels- och leveransvillkor

Registrering
Registreringar kan göras fram tills själva dagen för arrangemanget. Vi rekommenderar dock registrering i god tid då det finns ett begränsat antal deltagarplatser för alla konferenser.

Avbokning
Din registrering och därmed betalning för deltagande på konferensen är bindande.

Överlåtande
Får du förhinder och inte längre kan delta i en konferens kan platsen överlåtas till en kollega från samma arbetsplats.

Ändringar
Om Altinget ställer in en konferens kommer det inbetalade beloppet att återbetalas. Altinget ansvarar i övrigt inte för eventuella direkta eller indirekta förluster som uppstått som följd av inställt arrangemang.

Godkännande
När du godkänner ett erbjudande på Altinget accepterar du dessa allmänna villkor. Förbehåll tas för utsålda eller utgående varor/tjänster samt för prisökningar och skrivfel. Priser är exklusive moms.

Upphovsrätt
Det levererade materialet skyddas av dansk lag om upphovsrätt. Hel eller delvis kopiering, annan reproduktion eller återanvändning av materialet från konferensen är endast tillåtet efter skriftlig överenskommelse med Altinget.

Friskrivning av ansvar
Altinget frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador för abonnenten eller dennes programvara som föjld av att det levererade materialet följts av virus eller annan oönskad programmering. Friskrivningen gäller såväl direkta som indirekta förluster.

Betalning
När registreringen gått igenom skickar Altinget inom kort tid faktura till mail/EAN. Betalningsfristen för denna faktura är 8 dagar.

Leverans och leveranskostnader
Beställningar behandlas så snabbt som möjligt. Omedelbart efter beställning får du ett mail som bekräftar din beställning.