Utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys
Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gemensamma resultat? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska internationella biståndet.

EBA är en statlig kommitté som består av en expertgrupp och ett kansli, som svarar för den löpande verksamheten. Kommitténs uppdrag är att ta fram och kommunicera utvärderingar och analyser av det svenska internationella biståndets genomförande, resultat och effektivitet. EBA ger externa experter i uppdrag att genomföra studier och redovisa resultaten i form av rapporter. Några studier utförs även av kansliet. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att initiera och projektleda utvärderingar och andra studier. Du ansvarar för hela processen från kontakt med potentiella skribenter till lansering av rapporter samt deras vidare spridning. Att bidra till att EBAs rapporter uppmärksammas och diskuteras är en viktig del av kansliets arbete. Du deltar också i kansliets övriga arbetsuppgifter som t.ex. skrivande av rapport till regeringen och olika former av underlag. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med forskare, utvärderare, akademiska institutioner, myndigheter och organisationer, i Sverige och utomlands. Kvalifikationer Du har relevant akademisk examen på magisternivå eller högre och flerårig erfarenhet av eget utvärderings- eller utredningsarbete alternativt forskning, gärna effektutvärdering, gärna med kvantitativa metoder. Du har mycket god dokumenterad förmåga att analysera, sammanställa och redovisa komplicerade förhållanden och orsakssamband, på såväl svenska som engelska. Du har en mycket god och dokumenterad förmåga att leda projekt och att samarbeta med andra. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att självständigt och i grupp formulera idéer till utvärderingar och andra studier som kan förbättra svenskt utvecklingssamarbete. Du är bra på att presentera kunskapsmaterial inför mindre och större grupper. Följande är meriterande:
  • Gedigen, väldokumenterad, kunskap om utvärderingsmetodik och utvärdering, gärna effektutvärdering och erfarenhet av att bedöma/formulera utvärderingsbarhet
  • Väldokumenterad kunskap om kvantitativa och statistiska metoder
  • Sakområdeskompetens inom fält som kompletterar det nuvarande kansliet (exempelvis klimat och/eller humanitärt bistånd)
  • Högre akademisk examen, gärna doktorsexamen.
  • God kunskap om beslutsprocesser och deras implementering inom det svenska utvecklingssamarbetet (såsom policyutveckling inom UD, implementering av strategier inom Sida, genomförande av biståndsinsatser).
  • Beställarkompetens och kunskap om offentlig upphandling
  • Erfarenhet av arbete i internationell(a) organisation(er) med verksamhet inom biståndsområdet eller närliggande områden
  • Tillgång till nätverk inom relevanta forsknings-, utvärderings- och förvaltningsområden
  • Erfarenhet av/kunskap om utredning, utvärdering och forskning om statligt finansierad verksamhet
Att fungera väl i ett nära samarbete på en liten kreativ arbetsplats är en avgörande kompetens. Vi erbjuder ett spännande arbete i ett välfungerande arbetslag med trevliga arbetskamrater och stora möjligheter att utveckla och förverkliga idéer för hur vi bäst ska nå våra målgrupper. EBA är oberoende, så det är viktigt att förstå och kunna fylla rollen som opolitisk tjänsteman. Övrigt Anställning enligt kollektivavtal för sakkunniga inom Regeringskansliet (Specialistavtalet). Tillträde snarast efter överenskommelse. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet. Är du intresserad? Mer information om EBA finner du på www.eba.se. Vill du veta mer om befattningen, kontakta EBAs kanslichef Jan Pettersson, tel. 08 405 35 17. Upplysningar om anställningsvillkoren lämnas av kansliråd Kristina Östergren, tel. 08-405 42 28. Välkommen med din ansökan senast söndag den 2 oktober 2022. Tjänsten söks via knappen "ansök detta jobb" på denna sida.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

Icon
Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget
0:000:00