Olle Ludvigsson

Om mig

Ledamot av Europaparlamentet sedan 2009,ordinarie ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor - ECON - och suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi - ITRE. Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Serbien samt suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f d jugoslaviska republiken Makedonien. Tidigare arbetat under lång tid på Volvo i Göteborg och där fackligt engagerad i IF Metall under många år. Ledamot i IF Metalls förbundsstyrelse mellan åren 1991 och 2009.

Fakta

Ålder
70 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.sap.se
Twitter

Mer om Olle Ludvigsson's​ ​Grupp

Jobb/sysselsättning

Att skapa fler och bättre jobb är en av EU:s främsta utmaningar. För detta krävs en bra industripolitik. En stark, modern och grön industrisektor är en nödvändig ryggrad i samhällsekonomin. Till detta är energifrågorna också centrala, liksom forskning och innovation. Fackliga fri- och rättigheter måste också respekteras.

Konsumentfrågor

För att ekonomin ska lyfta krävs en stark efterfrågan. I mitt arbete har jag därför valt ett tydligt konsumentfokus. Bland annat att underlätta gränsöverskridande handel med finansiella tjänster samt smidigare, säkrare och billigare betalningar.

Skattefusk

Skatteflykt och aggressiv skatteplanering kostar enorma summor i förlorade skatteintäkter. Det innebär minskat utrymme för offentliga investeringar och snedvrider konkurrensen. Insatserna mot skattefusk måste därför stärkas och länder både inom och utanför EU måste samarbeta för att lösa problemen.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Olle tycker:

EU ska inte vara en militärunion.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Olle tycker:

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Olle tycker:

Vi anser att skatter ska vara en nationell angelägenhet. Men vi har respekt för ifall Euroländerna känner behov av ett närmare samarbete inom ramen för EMU.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Olle tycker:

I Sverige förbehåller vi oss rätten att säkra löner och andra arbetsvillkor i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller regler för arbetsmiljö ska dessa vara de samma inom hela EU. Ingen ska kunna konkurrera med hjälp av dålig arbetsmiljö.

Hur enig är du med Olle Ludvigsson?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet