Max Andersson

Om mig

Göteborgare med biologiutbildning i bagaget. Oroar mig för klimatförändringarna, och drömmer om en värld med demokrati och rättvisa. Har länge arbetat emot centraliseringen av EU eftersom den ger stora företag och byråkratier mer inflytande på vanliga människors bekostnad. Kopplar helst av genom att läsa böcker - framförallt science fiction.

Fakta

Ålder
45 år

Medlem av

Kontakt

E-post
maxandersson.eu
Twitter

Mer om Max Andersson's​ ​Grupp

Demokratisera och decentralisera EU

Jag vill flytta tillbaka mer makt till medlemsländerna där vanliga människor har mer inflytande.

Klimat

EU behöver satsa mer pengar på att minska utsläppen och skärpa lagarna för att rädda klimatet.

IT-politik för framtiden

Jag vill ha ett fritt och öppet internet, reformera upphovsrätten och värna den personliga integriteten.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Max tycker:

Det finns fördelar med den inre marknaden med mera, men EU innebär samtidigt problem för demokratin och alliansfriheten och begränsar vår möjlighet att fatta beslut för att förbättra miljön.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Max tycker:

Jag vill att Sverige ska kunna behålla en restriktiv alkoholpolitik. Det här bör medlemsländerna få bestämma själva.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Max tycker:

Det är viktigt med fredsbevarande insatser, men de ska vara just fredsbevarande. Just nu verkar vissa för en försvarsunion i EU med gemensam armé, men det motsätter jag mig.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Max tycker:

Det är viktigt med sanktioner mot länder som bryter men reglerna, men det måste vara smarta sanktioner. Att till exempel dra in stödet till småbönder för att regeringen i ett land beter sig illa är kanske inte den bästa vägen.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Max tycker:

Jag är emot förslaget att EU ska bestämma över medlemsländernas löner, men jag vill inte avskaffa de regler om till exempel arbetstid som redan finns.

Hur enig är du med Max Andersson?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet