Marita Ulvskog

Om mig

Marita Ulvskog är delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. Hon är fungerande ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott - EMPL - och suppleant i utskottet för internationell handel - INTA, och även förste vice ordförande i parlamentets Palestinadelegation. Tidigare partisekreterare, civilminister, kulturminister samt åtta ytterligare år i det svenska regeringskansliet - bland annat som pressekreterare hos dåvarande statsminister Ingvar Carlsson - riksdagsledamot, chefredaktör för tidningen Dala Demokraten och journalist.

Fakta

Ålder
68 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.sap.se
Twitter

Mer om Marita Ulvskog's​ ​Grupp

Jobben

Vi arbetar för att lika lön för lika arbete ska gälla inom unionen. Vi strävar efter att bekämpa lönedumping och social dumpning i alla dess former på den gemensamma arbetsmarknaden. Därför arbetar vi för att ett socialt protokoll på sikt ska tillföras EU:s fördrag och för att löntagarnas behov ska väga lika tungt som marknadens krav.

Arbetslösheten

20 miljoner arbetslösa inom EU är samma tickande bomb som det var för 100 år sedan. Vårt mål är att inget företag och inget land inom unionen ska konkurrera med hjälp av dåliga villkor eller dålig arbetsmiljö. Målet är en sund konkurrens mellan företag på lika villkor och med hög kvalitet. Så skapar vi tillväxt och tryggar sysselsättningen i Europa.

Palestina

Målet för Europaparlamentets Palestinadelegation är en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Marita tycker:

EU ska inte vara en militärunion.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Marita tycker:

Vi anser att skatter ska vara en nationell angelägenhet. Men vi har respekt för ifall Euroländerna känner behov av ett närmare samarbete inom ramen för EMU.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Marita tycker:

I Sverige förbehåller vi oss rätten att säkra löner och andra arbetsvillkor i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller regler för arbetsmiljö ska dessa vara de samma inom hela EU. Ingen ska kunna konkurrera med hjälp av dålig arbetsmiljö.

Hur enig är du med Marita Ulvskog?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet