Malin Björk

Om mig

Jag är född 1972 och uppvuxen i Göteborg. Har en examen i statsvetenskap. Jag har stor erfarenhet av internationellt och europeiskt arbete, främst inom feministiska organisationer. Flyttade till Bryssel för att arbeta på organisationen European Women's Lobby. Jobbade därefter för Vänsterpartiets dåvarande ledamöter Eva-Britt Svensson och Mikael Gustavsson och andra ledamöter i vänstergrupen i Europaparlamentet, innan jag själv blev EU-parlamentariker.

Fakta

Ålder
47 år

Medlem av

Kontakt

E-post
eu.vansterpartiet.se
Twitter

Mer om Malin Björk's​ ​Grupp

Flyktingpolitik

EU är en av världens rikaste kontinenter, och vi både kan och borde ge skydd åt betydligt fler människor. Istället går EUs utveckling åt motsatt håll med alltmer stängda gränser och en politik som bidrar till döden på Medelhavet. Jag kämpar för värdig och human flyktingpolitik. Jag säger därför nej till EU:s bygge av en Fästning Europa och nej till EU-ländernas vapenexport till diktaturer och krig

Feminism och jämställdhet

Feminismen är central i allt mitt politiska arbete i EU-parlamentet. Kvinnors rättigheter har inte kommit av sig själv utan måste hela tiden försvaras och vi måste tillsammans flytta fram positionerna. De mest prioriterade frågorna i mitt feminsitiska arbeter handlar om rätten att bestämma över våra egna kroppar, rätten till abort och preventivmedel, rätten till vår sexualitet och hbtq-rättighet

Demokratisering och jämlikhet

Jag anser att EU präglas av ett marknadsliberalt tänkande, där storföretagen ges betydligt mer makt än medborgarna, och där bankernas intressen går före människornas. Det har lett till att många EU-länder idag präglas av massarbetslöshet, bostadsbrist och växande klassklyftor. Tillsammans med breda vänsterkrafter i andra länder arbetar jag för att EU och medlemsländerna ska föra en ekonomisk polit

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Jag vidhåller att det hade varit bättre om Sverige inte gick med i EU för arbetsrätten, demokratin, och den ekonomiska politiken. Men jag tycker inte att det är läge nu att kräva folkomröstning och utträde ur EU. Just nu kan vi påverka politiken bättre genom att se till att inte mer makt förs över till EU, samtidigt som vi försöker se till att EU stiftar hårdare lagar för att rädda klimatet, skydda arbetsrättstagare och stå upp för mänskliga rättigheter.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Ja. Att fler beslut flyttar till Bryssel leder till ett demokratiskt underskott och att makten flyttas för långt bort från medborgarna.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

I just frågor som handlar om miljö och klimat anser jag att det behövs överstatliga beslut. Det är nödvändigt för att få en positiv effekt som kan stoppa klimatförändringarna. EU borde ha ännu skarpare regler som tvingar ned utsläppen av växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen

4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Ja. Andelen kvinnor i börsnoterade företag är chockerande låg. Samtidigt tror jag att en lagstiftning på nationell nivå skulle kunna gå längre och utformas bättre än än EU-lagstiftning. Sen måste sägas att detta är inte den mest prioriterade jämställdhetspolitiska frågan för Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet. Vi driver istället stenhårt arbetet för kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar (rätten till abort och preventivmedel), vi har tagit ledartröjan i arbetet att bekämpa våld mot kvinnor och flickor, samt driver på för en politik som stärker alla kvinnors rätt till ekonomisk självständighet.

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Detta är inget som EU borde bestämma om.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

EU ska över huvud taget inte syssla med försvar och militärainsatser! Jag är väldigt oroad över den ökade upprustningslogiken och militariseringen av EU, denna union som ju en gång såldes in som ett "fredsprojekt" fokuserar alltmer på våldsmedel.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Nej. EU-medborgare flyttar inte till andra EU-länder för att roffa åt sig av de andra ländernas välfärd.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Nej. EU ska inte ha rätt att beskatta EU:s medborgare, det skulle innebära ett bygge av en federal stat.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Ja, EU behöver helt klart bli mer transparent.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

Ja, ställer man inte upp och tar något solidariskt ansvar för att ge människor skydd så kan man inte förvänta sig att allt tuffar på som vanligt. Men eventuella ekonomiska sanktioner bör knytas till de allmännna EU-medlen, och inte beräknas som en 'straffavgift' per flykting. För att styra bort från den alltmer inhumana EU-flyktingpolitiken krävs dock mer. En grupp av länder måste visa vägen och ta inititativ till en human och värdig flyktingpolitik. Det betyder att länder som Ungern och Polen inte kan få diktera villkoren utan bör akterseglas.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Malin tycker:

EU kan sätta en minimistandard för arbetsförhållanden, ett ”golv” som alla måste uppnå och stå på, men medlemsländerna ska alltid kunna göra mer och bättre än så. Dessutom är det viktigt att den svenska förhandlingsmodellen, mellan fackföreningar och arbetsgivare, garanteras. Ett socialt protokoll som garanterar löntagares rättigheter bör också skrivas in i EU:s fördrag. Detta för att motverka den fördel som storföretagen nu har i gällande fördrag

Hur enig är du med Malin Björk?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet