Linnéa Engström

Om mig

Jag är Europaparlamentariker sedan oktober 2014. Jag är vice ordförande i fiskeutskottet PECH, och ersättare i miljöutskottet ENVI och i jämställdhetsutskottet FEMM. Jag har en magister i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samordning. Jag bodde ett år i Ryssland vilket gjorde mig både till miljöpartist och feminist. Att se de stora sociala orättvisorna, ohållbar stadsplanering och miljöförstöringen på nära håll gjorde att jag ville engagera mig politiskt. 2009 blev jag medlem i Miljöpartiet och hade turen att få jobba heltid med min passion som jämställdhetssamordnare. I mitt uppdrag för Miljöpartiets biståndsstiftelse Green Forum har jag fått möjlighet att jobba nära tillsammans med gröna vänner främst i Östeuropa, Ryssland, Belarus och Kaukasus. Just nu arbetar jag med förordningen om hur EU-flottan ska fiska hållbart utanför unionen.

Fakta

Ålder
38 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.linneaengstrom.se
Twitter

Mer om Linnéa Engström's​ ​Grupp

Levande hav och fiske

Att gemensamt förvalta våra hav är en ödesfråga lika stor som klimatfrågan. Jag arbetar för att stoppa överfisket, förbjuda subventioner som leder till överfiske och sätta stopp för illegalt fiske. En tredjedel av världens vatten och fiskeresurser är överfiskade. Överfisket hotar hela det marina ekosystemet. Korallrev, havsbottnar och fiskarter dör i rasande takt.

Klimaträttvisa

De senaste sex åren har två procent av världens befolkning varit tvungna att fly från sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer. 66 procent av världens fattigaste är kvinnor. Därför behövs en feministisk klimatrörelse som kräver klimaträttvisa och att medel ges till de starka förändringsaktörer som kan genomdriva riktig förändring på lokal nivå.

Cirkulär ekonomi

Den 2 december 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin har potential att minska vår miljöpåverkan. Utgångspunkten för cirkulär ekonomi är att alla material ska ingå i ett biologiskt och ett tekniskt kretslopp. Rena biologiska material ska återvända till biosfären utan att göra skada.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

Det beror på besluten. Frågor som berör till exempel klimatet, miljön och haven känner ju inga nationsgränser och ska därför behandlas i EU-parlamentet.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

Idag är detta en fråga för medlemsstaterna och det tycker jag det ska fortsätta vara.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

EU har ett ansvar att vid behov medverka med fredsbevarande styrkor i konfliktområden. Dock vill jag inte se någon regelrätt europeisk armé.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

Tillgången är redan begränsad. Om du har rätt att vara i landet så ska du ha rätt till välfärdstjänsterna.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

I en demokrati har folk rätt att veta vem och vad som påverkar besluten.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Linnéa tycker:

Det är viktigt att inte svensk arbetsrätt försämras, men vi måste ha en diskussion om hur vi kommer tillrätta med problemet med den extrema lönedumpningen i vissa sektorer. Det är ett stort problem som måste lösas.

Hur enig är du med Linnéa Engström?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet