Lars Adaktusson

Om mig

Jag heter Lars Adaktusson och är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna.

Fakta

Ålder
62 år

Medlem av

Kontakt

E-post
adaktusson.eu
Twitter

Mer om Lars Adaktusson's​ ​Grupp

En tydlig och värdebaserad europeisk utrikespolitik som alltid sätter mänskliga rättigheter främst

EU behöver en tydlig gemensam röst i utrikespolitiken. Det gäller inte minst i relation till Ryssland.

Subsidiartet

Rätt beslut ska fattas på rätt plats. EU ska fokusera på gränsöverskridande utmaningar som miljöfrågan, flyktingkrisen och utrikesfrågor. EU ska inte ta sig rätten att besluta över frågor som bättre hanteras på nationell nivå, som exempelvis välfärdspolitiken.

Mänskliga rättigheter

I utrikesutskottet har mycket av mitt arbete varit inriktat på att främja mänskliga rättigheter. Exempelvis hur EU och Europa kan hjälpa till att skydda de kristna minoriteterna i Mellanöstern.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

EU behövs för konkurrenskraften, miljön och freden. Som litet exportberoende land är EU extra viktigt för Sverige.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Kristdemokraterna vill öka de nationella parlamentets inflytande i EU. Samtidigt behövs mer överstatlighet inom politiska området som inget land klarar att hantera på egen hand. Exvis är handelsavtal exklusiv EU-kompetens och bör betraktas som det.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Det ska kosta att släppa ut koldioxid, men systemet med utsläppsrätter ska vara utformat på ett sätt som inte skadar europeisk konkurrenskraft i onödan.

4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Att politiker ska bestämma om bolagsstyrelsers sammansättning är fel. Att EU-politiker skulle göra det är dubbelfel.

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Om vi vill att andra länder ska respektera svensk alkoholpolitik, måste vi också respektera andra länders alkoholpolitik.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Jag stödjer det arbete som nu sker för att öka EU:s ledningsförmågan vid internationella insatser, men stödjer inte de förslag som först fram om en renodlad EU-armé.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Tycker det nuvarande regelverket fungerar bra. Den som jobbar och betalar skatt i ett annat EU-land får också tillgång till det landets socialsystem.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Kristdemokraterna säger nej till EU-skatt.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Jag är för ett frivilligt system för lobbyistregistrering. Till syvende och sist måste väljarna anförtro till de politiker de röstar på att bibehålla sin integritet.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Möjlighet att koppla strukturfonderna till ansvarstagande i flyktingfrågan bör ses över.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Lars tycker:

Vissa gemensamma regler för utstationerad arbetskraft behövs, i övrigt är arbetsmarknadspolitiken nationell kompetens.

Hur enig är du med Lars Adaktusson?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet