Jytte Guteland

Om mig

Ledamot i Europaparlamentet sedan 2014. Enda svenska ordinarie ledamoten i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - ENVI - och suppleant i utskottet för rättsliga frågor - JURI. Jytte Guteland är också ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran och suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest. Tidigare programansvarig på tankesmedjan Global Utmaning och dessförinnan förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, och politisk sakkunnig på finansdepartementet.

Fakta

Ålder
40 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.socialdemokraterna.se
Twitter

Mer om Jytte Guteland's​ ​Grupp

Klimatomställningen och minskade utsläpp av växthusgaser

Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader kräver att EU:s utsläpp måste minska mer och i raskare takt än i dag. Som den socialdemokratiska gruppens förhandlare för reformen av EU:s system för handeln med utsläppsrätter, driver jag på för ett klimatsmart, energieffektivt och hållbart samhälle.

Skydd mot farliga ämnen

Kemikalielagstiftningen måste ge ett fullgott skydd för hälsa och miljö. Därför arbetar jag för att den så kallade försiktighetsprincipen ska råda i EU:s regelverk, så att endast ämnen som är bevisligen ofarliga för miljön och hälsan får användas.

Digitala inre marknaden och upphovsrätt

Inom ramen för EU-kommissionens åtgärder för en digital inre marknad finns en rad lagstiftningsinitiativ för att stärka ekonomin, företagande och främja sysselsättningen. Digitaliseringen handlar också om en rättvis övergång från traditionella jobb till digitala arbetstillfällen. Det är viktigt att digitala verksamheter värnar ett högt skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jytte tycker:

EU ska inte vara en militärunion.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jytte tycker:

Vi anser att skatter ska vara en nationell angelägenhet. Men vi har respekt för ifall Euroländerna känner behov av ett närmare samarbete inom ramen för EMU.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense

Hur enig är du med Jytte Guteland?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet