Jens Nilsson

Om mig

Ledamot i Europaparlamentet sedan 2011. Ordinarie ledamot i utskottet för transport och turism - TRAN - samt i utskottet för regionala frågor - REGI. Jens Nilsson är också ledamot i delegationen för förbindelserna med Vitryssland (Belarus) och suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-fd jugoslaviska republiken Makedonien. Han är också ordförande i parlamentets intergrupp för social ekonomi. Tidigare bland annat 14 år som kommunalråd i Östersund.

Fakta

Ålder
69 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.socialdemokraterna.se
Twitter

Mer om Jens Nilsson's​ ​Grupp

Transportpolitik

Kämpa för sociala rättigheter och trygghet för arbetstagare i transportsektorn, det vill säga bekämpa social dumpning i transportsektorn, exempelvis inom väg och flyg.

Regionalpolitik

Hur EU budgeten för nästa programperiod ska se ut när det kommer till sammanhållningspolitiken.

Social ekonomi

Följa upp rådsslutsatserna om den sociala ekonomins möjligheter att skapa jobb och tillväxt.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jens tycker:

EU ska inte vara en militärunion.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jens tycker:

Vi anser att skatter ska vara en nationell angelägenhet. Men vi har respekt för ifall Euroländerna känner behov av ett närmare samarbete inom ramen för EMU.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jens tycker:

I Sverige förbehåller vi oss rätten att säkra löner och andra arbetsvillkor i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller regler för arbetsmiljö ska dessa vara de samma inom hela EU. Ingen ska kunna konkurrera med hjälp av dålig arbetsmiljö.

Hur enig är du med Jens Nilsson?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet