Jakop Dalunde

Om mig

Jag brinner för alla människors rätt att leva och verka var de vill, i frihet från förtryck och nationsgränser. Min strävan är att vårt sätt att leva inte ska förstöra livsförutsättningarna på vår planet och att klimatpolitiken ska gå i samklang med ett global rättvisa. Jag är sedan 2016 Europaparlamentariker för de Gröna och tidigare riksdagsledamot. Arbetar främst med klimat, energi, transport och forskning & utveckling.

Fakta

Ålder
35 år

Medlem av

Kontakt

E-post
jakopdalunde.se
Twitter

Mer om Jakop Dalunde's​ ​Grupp

Klimat

Klimatet är vår generations stora fråga och Europa bär ett stort ansvar för att vara en del av lösningen. Vi måste skärpa EU:s verktyg för att minska vår klimatpåverkan, som utsläppahandeln och investera mer resurser i grön omställning.

Energi

EU måste ställa om hela sin energisektor och öka takten i avvecklingen av både kärn- och kolkraft. Subventionerna till fossila bränslen måste avskaffas och resurserna satsas på investeringar i förnybar energi.

Transporter

Det är orimligt att det fortfarande är billigare att flyga än att åka tåg till de flesta destinationer. Flyget måste börja betala för sin klimatpåverkan och mer resurser investeras i järnvägen. Det är problematiskt att alt fler nattåg läggs ner. Denna utveckling måste vändas.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Jag tror på internationellt samarbete och EU är, trots sina brister, vårt främsta verktyg för ett mer fredligt och hållbart Europa.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Jag tycker inte att mer makt bör överföras till EU, men vi behöver lägga mer tid och energi på att se till att EU fattar bra beslut.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Ja. EU måste visa ledarskap i klimatfrågorna.

4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Ja

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Nej, detta bör fortsatt hanteras på medlemsstatsnivå. Finns ingen större poäng med att EU tvingar alla medlemsländer att göra likadant i denna fråga.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

EU kan och bör ta ett större ansvar att delta i fredsbevarande insatser runtom i världen. Gärna i FN-ledda insatser.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Rättigheterna är redan begränsade om man inte har uppehållsrätt, och har man det så bör samma regler gälla för alla i landet.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Om inget annat hjälper så är det en möjlig väg att gå.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Jakop tycker:

Jag vill behålla den svenska modellen för lönebildning, men det är viktigt att höja standarden generellt i Europa.

Hur enig är du med Jakop Dalunde?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet