Vem är du mest överens med i EU-parlamentet?

Gör testet. Ta ställning till följande påståenden och se vilken politiker du är mest överens med.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan
jag är:
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan
jag är:
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan
jag är:
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan
jag är:
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan
jag är:
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan
jag är:
7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan
jag är:
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan
jag är:
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan
jag är:
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan
jag är:
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan
jag är: