Christofer Fjellner

Om mig

Jag brukar säga att vi märker av EU när EU inte fungerar. Men när EU fungerar märker vi inte av det. Titta bara på den fria rörligheten, de gemensamma standarderna eller handelsavtalen EU sluter med andra länder. Det är sådant som gör livet enklare, som ger stöd för tillväxt och jobb men som vi idag tar för givet. När Europa nu står inför fler utmaningar än på länge är det viktigt att komma ihåg att det inte är EU som skapat problemen. EU är en viktig del av lösningen. EU kan inte göra allt och därför är det viktigt att vi fokuserar på de stora gränsöverskridande frågorna. Vi ska inte ge EU nya uppgifter där Bryssel bara lägger sig i folks vardag. Jag brukar säga att det som är bra med EU är gratis, men det som är dåligt är hur dyrt som helst. EU måste back to basics helt enkelt!

Fakta

Ålder
43 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.fjellner.eu
Twitter

Mer om Christofer Fjellner's​ ​Grupp

Frihandel för tillväxt och jobb

Frihandel är avgörande för Europas välstånd. Lägre tullar och enklare regler gör det lättare för europeiska företag att exportera och skapar förutsättningar för tillväxt och jobb. Frihandel ger också billigare mat, varor och tjänster varje gång vi går och handlar – något som gör det lättare att leva på den lön man får och sänker trösklarna in på arbetsmarknaden.

Effektiv miljöpolitik

Miljöpolitiken borde behandlas med samma seriositet som den ekonomiska politiken. För att miljöpolitiken ska ha effekt måste den vara målinriktad och kostnadseffektiv. Det är alldeles för mycket plakatpolitik inom miljöpolitiken och det hjälper inte miljön.

Mindre slöseri och byråkrati

Trots att Bryssel ligger långt borta påverkar EU-beslut i slutändan människor lokalt i vardagen. Därför för jag den moderata kampen mot slöseri, byråkrati och politisk klåfingrighet på EU-nivå. När allt mer beslutas av EU - ibland till och med lite för mycket - är det lätt att glömma att EU inte är något annat än summan av de politiker länderna skickar till Bryssel.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

När Europa nu står inför fler utmaningar än på länge är det viktigt att komma ihåg att det inte är EU som skapat problemen. EU är tvärtom det kanske viktigaste verktyg vi har för att möta många av dagens utmaningar.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Beslut borde fattas där det är mest effektivt. Det finns inget mervärde i att ett beslut är fattat på en viss nivå.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Det finns inget mervärde i gemensamma åldersgränser. Olika länder har olika alkoholkultur och olika inställning i frågan.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

EU ska ta ett större ansvar och stärka vår militära förmåga. Det kan göras genom försvarsindustriellt samarbete, gemensamma uppköp och gemensam ledningsförmåga. Men EU ska inte bygga parallella strukturer till Nato, finansiera gemensamma försvarssatsningar eller bygga upp gemensamma förband.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Reglerna måste vara samma för alla EU-medborgare, men det är rimligt att man kvalificerar sig in i de flesta av våra välfärdssystem.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Det är upp till var och en att avgöra hur man redovisar vilka man träffar eller hämtar information ifrån. Jag gör det själv på min blogg.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Det är orimligt att använda EU-fonder som piska för att få länder att följa vissa beslut som handlar om helt andra saker än det man får EU-medel för. Det skulle bli alldeles för godtyckligt.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Christofer tycker:

Svensk välfärd ska vi besluta om i Sverige.

Hur enig är du med Christofer Fjellner?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet