Cecilia Wikström

Om mig

Europaparlamentariker för Liberalerna sedan 2009. Ordförande i utskottsordförande-konferensen och utskottet för framställningar i Europaparlamentet. Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Präst i Svenska kyrkan sedan 1994.

Fakta

Ålder
50 år

Medlem av

Kontakt

E-post
ceciliawikstrom.eu
Twitter

Mer om Cecilia Wikström's​ ​Grupp

Skapandet av en helt ny europeisk asylpolitik

Fler människor är på flykt i världen. Just nu leder jag EU:s arbete med att reformera Dublinförordningen, som avgör vilket land som ska pröva en flyktings asylansökan. Målsättningen är att få på plats en rättvis fördelning av asylsökande mellan alla Europas länder och en rättssäker och human asylprocess för dem som söker skydd i Europa.

Dialog med medborgarna

Som ordförande för utskottet för framställningar arbetar jag för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring EUropas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete. Vi måste se till att alla de rättigheter och möljligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa blir verklighet för alla medborgare i Europa, oavsett var man bor.

Ett säkert Europa

Radikalsering och terrorism känner inga gränser. Bla måste EU:s underrättelsetjänst, EU Intelligence Centre, byggas ut så att länderna på ett automatiskt och rättssäkert sätt delar riskanalyser och information om misstänka personer med varandra. Vi behöver ett slags Europas FBI.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense

Hur enig är du med Cecilia Wikström?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet