Bodil Valero

Om mig

Jag är Europaparlamentariker för Miljöpartiet de Gröna sedan år 2014 och jobbar främst med frågor som gäller utrikes- och säkerhetsfrågor, migration, vapenexportkontroll, mänskliga rättighets- och minoritetsfrågor. Jag satt tidigare i riksdagen och har även varit aktiv i kommun- och landstingspolitiken i Gävle. Min fritid delar jag mellan Gävle och Katalonien.

Fakta

Ålder
61 år

Medlem av

Kontakt

E-post
bodilvalero.eu
Twitter

Mer om Bodil Valero's​ ​Grupp

Migration och lagliga vägar till EU

EU:s medlemsländer ska solidariskt ta ansvar för de flyktingar som kommer till EU. Det behövs även fler lagliga och säkra vägar in till EU, till exempel humanitära visum, arbetskraftsinvandring och familjeåterförening.

Vapenexportkontroll

Jag är parlamentets föredragande vad gäller kontrollen av medlemsstaternas vapenexport. EU ska inte exportera vapen i strid med det gemensamma och bindande regelverket. Medlemsländerna måste ta större hänsyn till situationen i mottagarlandet och bättre följa upp följdleveranser av exporterade vapen.

Minoriteters rättigheter

Jag jobbar med mänskliga rättigheter och speciellt minoriteters rättigheter, som till exempel romer, kurder, västsaharier, katalaner, minoriteter i Mellanöstern.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

Att mäta antal ger inget större mervärde. Det viktiga är att beslut fattas på den nivå där de hör hemma.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

Det är viktigt med kvotering och EU kan skapa förutsättningarna för regelverken som behövs, men det är inte EU självt som kvoterar.

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

De låter rimligt, men det innebär med största säkerhet att åldersgränsen i Sverige skulle sänkas.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

EU kan och bör ta ett större ansvar att delta i fredsbevarande insatser runtom i världen. Gärna i FN-ledda insatser.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

Rättigheterna är redan begränsade om man inte har uppehållsrätt, och har man det så bör samma regler gälla för alla i landet.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

Om inget annat hjälper så är det en möjlig väg att gå.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Bodil tycker:

Jag vill behålla den svenska modellen för lönebildning, men det är viktigt att höja standarden generellt i Europa.

Hur enig är du med Bodil Valero?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet