Anna Hedh

Om mig

Ledamot i Europaparlamentet sedan 2004 och ser mig själv som sunt EU-kritisk. Ordinarie ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män - FEMM. Ledamot och vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté. Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - LIBE - samt i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - IMCO. Dessutom suppleant i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika. Jag är ordförande för S-kvinnor i Kalmar Län och ledamot av S-kvinnors förbundsstyrelse. Tidigare politisk sekreterare i Kalmar län och oppositionsråd i Mörbylånga.

Fakta

Ålder
52 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.sap.se
Twitter

Mer om Anna Hedh's​ ​Grupp

Stoppa människohandeln i Europa

Jag vill bekämpa människohandeln i EU och var ansvarig förhandlare för EU:s direktiv mot människohandel, som nu är lag i hela unionen. Jag är inte nöjd med hur lagen genomförts och bristen på aktiva åtgärder i medlemsstaterna. Vi måste stärka genusdimensionen och bekämpa efterfrågan, dvs. de som betalar för att utnyttja offer för människohandel.

För en human asyl- och migrationspolitik

Jag kämpar för en human asyl- och migrationspolitik. Det är dags att alla länder i unionen tar sitt ansvar för att hjälpa de människor som flyr för sina liv till Europa. Vi behöver en obligatorisk omfördelningsmekanism för asylansökningar och skapa lagliga vägar till EU, så att flyktingar inte behöver anlita människosmugglare.

Jämställdhet och kvinnors rättigheter

Jämställdhet och kvinnors rättigheter genomsyrar allt mitt politiska arbete. För att nå ett jämställt samhälle kan kvinnors rättigheter inte enbart förstås som en enskild sakfråga utan måste integreras i alla politiska områden. Några av de frågor jag arbetar extra med är mäns våld mot kvinnor. En annan fråga är kvinnors ekonomiska självbestämmande.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Anna tycker:

EU ska inte vara en militärunion.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Anna tycker:

Vi anser att skatter ska vara en nationell angelägenhet. Men vi har respekt för ifall Euroländerna känner behov av ett närmare samarbete inom ramen för EMU.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Anna tycker:

I Sverige förbehåller vi oss rätten att säkra löner och andra arbetsvillkor i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller regler för arbetsmiljö ska dessa vara de samma inom hela EU. Ingen ska kunna konkurrera med hjälp av dålig arbetsmiljö.

Hur enig är du med Anna Hedh?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet