29 mars 2024
Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

Näringsdepartementet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00