31 maj 202309:30 - 12:30
Altinget nätverk: Hur säkrar vi likvärdighet i den svenska skolan?

STOCKHOLM. Träff med Altingets utbildningspolitiska nätverk. Medverkar gör Kjell Hedwall, avdelningschef vid Skolverket.

Skolverket utvecklar tillsammans med andra skolmyndigheter ett kvalitetssystem, med syftet att säkerställa kvaliteten och öka likvärdigheten i den svenska skolan, vilket görs som en del av ett regeringsuppdrag. Kvalitetssystemet ska bestå av nationella mål, delmål, samt indikatorer och framgångsfaktorer. Vad är det allra mest väsentliga att utveckla i den svenska skolan, och hur kan vi rikta fokus mot det?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00