20 september 202309:30 - 12:30
Altinget nätverk: Vad är svampens roll i dagens skogsbruk?

STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Anders Dahlberg, professor i mykologi, svampforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Svampen har en central roll i ekosystemet. Genom symbios med träd och växter möjliggör den näringsupptag och fosforcirkulation. Vid kalavverkningar går dess funktion förlorad, vilket kan hota utrotningskänsliga svamparter. Dessutom påverkar svampen skogstillväxten och kolinlagring. Hur påverkas dessa processer av svampförlusten och vilka långsiktiga effekter kan det ha? Hur kan skogsbruk och naturvård samarbeta för att säkra svampars överlevnad och deras bidrag?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00