19 september 202309:30 - 12:30
Altinget nätverk: Trafikverkets planeringsmodell: Dags för omtag?

STOCKHOLM. Träff med Altingets infrastrukturpolitiska nätverk. Medverkar gör Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket.

Trafikverket planerar infrastruktursatsningar i tolvårsperioder baserat på regeringens riktlinjer. Då tidsplaner och kostnader för infrastrukturprojekt inledningsvis endast är uppskattningar kan kostnader öka och förseningar uppstå. Det gör att nästa planperiod i princip redan är fulltecknad med projekt från tidigare planperiod.

Varför fungerar Trafikverkets planeringsmodell som den gör? Och vilka möjligheter finns att förbättra den?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00